Algemene voorwaarden & huisregels

Algemene voorwaarden Heerenstraat Theater

In onderstaand reglement vind je de huisregels aan die in het Heerenstraat Theater gelden. Bij een overtreding van een huisregel kan de toegang tot ons filmtheater worden geweigerd. Ook kan de overtreding aan de politie worden gemeld. 

 

 1. Openbare Orde: Gedurende zijn/haar verblijf in de bioscoop dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de algemene regels van fatsoen te gedragen.

 2. Opvolgen aanwijzingen: De bezoeker is in dit verband verplicht de door de als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop gegeven aanwijzingen en instructies terstond en stipt op te volgen. Indien het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van de bioscoop, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd is met de aangegeven normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot de bioscoop worden ontzegd dan wel door de politie worden verwijderd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

 3. Tickets

  -Zonder een geldig toegangsbewijs is het de bezoeker niet toegestaan een voorstelling bij te wonen. De bezoeker wordt verzocht zich tijdig te melden bij de ticketcontrole. Het ticket dient te worden getoond bij binnenkomst van de zaal en/of wanneer een personeelslid van het Heerenstraat Theater daarom vraagt.
  -10 minuten ná start van de film wordt er geen toegang meer verleend tot de voorstelling. Bij weigeren van de toegang draagt de bezoeker zelf het risico voor eventueel gemaakte kosten (zoals bv het ticket en/of reiskosten). In speciale gevallen kunnen bioscoopfunctionarissen hier een uitzondering op maken.
  -Wanneer een bezoeker te laat is, kan er geen aanspraak gemaakt worden op gereserveerde rijnummers of stoelnummers. Plaatsbewijzen van bezoekers die te laat zijn kunnen worden verkocht. 
  -Bij aankoop van tickets dienen kortingskaarten en vouchers, die recht geven op een korting of speciale aanbieding, direct worden voorgelegd aan de kassamedewerker zodat dit direct verrekend kan worden. 

  -Een aankoop kan in principe niet worden omgeruild, alleen bij uitzonderingsgevallen. Neem hiervoor contact met info ‘@’ heerenstraattheater.nl. Vergeet niet om jouw bankrekeningnummer en/of ontvangstbevestiging bij de hand te hebben. Let op: Het is niet mogelijk om geld terug te krijgen nadat de filmvoorstelling is begonnen waarvoor je de tickets hebt gekocht.
 4. Fatsoens- en Gedragregels: In de bioscoop gelden in het bijzonder de navolgende fatsoens- en gedragsregels:
  -De bezoeker in dronken of aangeschoten toestand dan wel met een storend of liederlijk gedrag zal de toegang tot de bioscoop worden ontzegd.
  -Tijdens de voorstelling wordt de bezoeker vriendelijk verzocht andere bezoekers niet te hinderen door luidruchtig of anderszins ongepast gedrag. Een als zodanig herkenbare functionaris van de bioscoop is bevoegd de bezoeker, die zich aan dergelijk gedrag schuldig maakt, tijdens de voorstelling uit de bioscoopzaal te verwijderen.
  -Bij het betreden van de bioscoopzaal is de bezoeker verplicht goede nota te nemen van diverse nooduitgangen. In geval van evacuatie wordt de bezoeker verzocht de aanwijzingen en instructies van de als zodanig herkenbare functionarissen van de bioscoop stipt en terstond op te volgen.
  -Het is de bezoeker verboden zijn/haar voeten te doen steunen op de rugleuning van de stoel voor de bezoeker.
  -Het is de bezoeker verboden zonder bovenkleding of zonder schoeistel het pand of terras te betreden.
  -Het is niet toegestaan (huis)dieren mee de filmzalen in te nemen. Hulphonden zijn hierop de uitzondering. 
 1. Alcohol: Het nuttigen van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is bij wet verboden. Wij zijn verplicht je bij twijfel naar legitimatie te vragen.
 1. Consumpties: alleen het nuttigen van de door ons aangeboden consumpties is toegestaan. Afval in de afvalbakken.
 1. Entree- / plaatsbewijs: Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs en dit desgevraagd te tonen.
  -Gekochte tickets kunnen kostenloos worden geretourneerd tot 30 minuten voor aanvang van de betreffende voorstelling. 
 1. Leeftijdskeuring: De bioscoop is wettelijk verplicht de (Kijkwijzer -) leeftijdskeuring voor films te volgen en kan u naar legitimatie vragen. je dient dit te tonen.
 1. Mobiele telefoon: In de bioscoopzalen dient de mobiele telefoon te allen tijden te zijn uitgeschakeld
 1. Ongewenste intimiteiten: Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd
 1. Opnameapparatuur: Het is ten strengste verboden opnameapparatuur voor beeld en/of geluid bij je te hebben en/of te gebruiken.
 1. Roken: In het Heerenstraat Theater is roken niet toegestaan. Deze regel is tevens toepasbaar op de zogeheten "e-sigaretten".
 1. Verdovende middelen: Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.
 1. Wapens: Het gebruiken of bij je hebben van enigerlei wapen is ten strengste verboden

Van bezoekers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van deze huisregels.