Triangle of Sadness

CineScience Movie Talks


---English Version below---In CineScience Movie Talks geven Wageningse onderzoekers op een laagdrempelige en unieke wijze een inkijkje in hun werk, door hun onderzoek creatief te verbinden aan een zelfgekozen speelfilm.


Bekijk HIER het hele programma.
Chih-Chen Trista Lin & Meghann Ormond | Triangle of Sadness


Van een luxe jacht tot een eiland waar superrijke cruise-toeristen vastzitten met bemanningsleden. De zwarte komedie ‘Triangle of Sadness’ biedt unieke momenten waarin we kwesties als privilege, ongelijkheid en de kijk op het werk in het toerisme, de horeca en daarbuiten, kunnen observeren. Met een inleiding op deze film door twee WUR-onderzoekers verkennen we de onderwerpen sociale identiteit, de staat van privileges/marginalisering en het stigma van ‘vies werk’, door middel van een klein interactief spel. Dit nodigt je uit om dieper in deze vermakelijke satire te duiken.


Chih-Chen Trista Lin en Meghann Ormond zijn twee cultureel geografen die onderzoeken hoe sociale ongelijkheid en arbeidsongelijkheid de toeristische mobiliteit vormgeven, en hoe dat laatste nog meer bijdraagt aan de groeiende internationale ongelijkheid. Reizen heeft niettemin het transformerende potentieel om sociale en culturele veranderingen teweeg te brengen. Er zijn veel pogingen onder mensen - niet in de laatste plaats werknemers in de toeristische sector - om samen te werken met als doel de negatieve gevolgen aan te pakken. In deze film zien we ondertussen de luxe cruise en overlevingsscènes in het wild, die dienen als ‘laboratoria voor menselijk gedrag’. Door de karakters te observeren worden we geconfronteerd met een dringende uitdaging: hoe kunnen we een grotere sociale gelijkheid bevorderen als onze privileges en het gevoel dat we er recht op hebben - evenals onze vooroordelen ten aanzien van de sociale status van anderen en de waarde van hun werk - zo moeilijk van ons af te werpen zijn?

De inleiding is in het Engels. De film is Engels gesproken met Nederlandse ondertiteling.
CineScience Movie Talks


“CineScience gives you unique and accessible insights in the scientific work of Wageningen researchers while enjoying an inspirational night at the cinema.”


View the entire program HERE
Chih-Chen Trista Lin & Meghann Ormond | Triangle of Sadness


From a luxury yacht to an island where super-rich cruise tourists are stuck with crew members. The dark comedy “Triangle of Sadness” provides unique settings for us to observe issues of privilege, inequality and perceptions of work in tourism and hospitality and beyond. With an introduction to this film by two WUR researchers, we will explore the topics of social identity, status of privilege/marginalisation, and the stigma of ‘dirty work’ through a small interactive game inviting you to dive deeper into this entertaining satire.


Chih-Chen Trista Lin and Meghann Ormond are two cultural geographers whose research examines how social - and labor inequalities shape patterns of tourism mobilities, and how the latter further contributes to growing inequalities internationally. Travel, nevertheless, has its transformative potential to inspire social and cultural change, and there are many ongoing attempts among people, not the least tourism workers, to join together to address the negative impacts. In this film, in the meanwhile, we see the cruise and scenes of survival in the wild serving as “laboratories of human behaviour”. Through observing the characters, we are confronted with an urgent challenge: how to foster greater social equality when our privileges and sense of entitlement, as well as our biases towards others’ social status and the worth of their labor, are so very hard to shed?


The introduction will be in English. The movie is English spoken with Dutch subtitles.Cast & Crew
Woody Harrelson, Charlbi Dean, Harris Dickinson

Regie
Ruben Östlund

Gesproken taal / Spoken Language
Engels / English

Ondertitelde taal / Subtitle Language
Nederlands / Dutch

Genre
Comedy, Drama

Productiejaar
2021

Lengte
2:52 (incl. 15 min. pauze)

Kijkwijzer

Delen


Speeltijden (klik op de tijden om te kopen)

dodo 14 decemberdec
  • TriangleofSadness_133122363826294630_big.jpg
  • TriangleofSadness_133122363890406091_big.jpg
  • TriangleofSadness_133122363953667720_big.jpg
  • TriangleofSadness_133122364017681909_big.jpg
  • TriangleofSadness_133122364068394212_big.jpg

Suggesties